20130427 - Jeff + Shihoko Wedding from 遇見幸福Felicità Wedding on Vimeo.

   本場婚禮服務含婚禮顧問、婚禮主持人、會場佈置、主題設計、平面攝影(雙機)、動態錄影(5D2雙機)、婚禮小物

 

聆聽幸福婚禮顧問 www.felicita-wedding.com

(原遇見幸福婚禮顧問)

    聆聽幸福Felicità 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()